Savanorystė

                                       

   Džiaugiamės pranešdami, kad baigėme vykdyti Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Repsublikos vyriausybės lėšomis finansuotą projektą „Bibliotekos jaunimui“. Projektas buvo vykdomas 2013 birželio - 2015 m. birželio mėn. Didžiuojamės:

 

   Dėkojame partneriams - Lietuvos bibliotekoms, Lietuvos darbo biržai, Kauno kolegijai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai bei dalyvavusiems ar kitaip prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo.
   Detalesnė informacija apie projektą bei akimirkos iš jo puslapio apačioje. Susidomėję šiuo projektu ar savanoryste galite kreiptis žemiau esančiais kontaktais - padėsime jums apsispręsti ir surasti geriausią vietą atlikti savanorystę. 

    Tel. nr. - 862061437 arba el. paštu contact@ukmc.lt - projekto koordinatorius Robertas Šimkus


Palangos darželio vaikai atsisveikina su dirbusiu savanoriu.

SPAUDA IR PARTNERIAI APIE PROJEKTĄ:


TRUMPAS PROJEKTO PAAIŠKINIMAS:

Mūsų tikslas vykdant šį projektą - suteikti Tau žinių, kompetencijų ir įgūdžių, kurios padėtų išsiskirti darbo rinkoje ir susirasti geidžiamą darbą. 

Projekto eiga:

1. 40 akad. val. - 5 darbo dienų nemokami mokymai, kurie skirstomi į dvi dalis:

 •  24 akad. val. vyksta mokymai temomis, konfliktų valdymas, komunikacija ir savęs pristatymas, kūrybiškumas darbe;
 • 16 akad. val. skiriama pasiruošti ir praktikai reikalingoms kompetencijoms formuoti, pvz. Vaikų užimtumo temos atveju - mokytis dirbti su 3D modeliavimo programa „Solid works“. 
Siekiame, kad mokymuose būtų kuo daugiau praktinių užduočių ir mažiau teorijos. 
2. Savanorystė/praktika - 200 val. (apie 5 darbos savaitės) vienoje iš 5 temų:
 • Kraštotyra (stovykla);
 • Vaikų užimtumo organizavimas (naudojama 3D technologija);
 • Parodų ir renginių organizavimas;
 • Pagalba akliesiems (naudojama 3D technologija);
 • Garsiniai skaitymai:
Kiekvienos veiklos aprašymą rasite vidiniuose puslapiuose. Praktika vykdoma Lietuvos bibliotekose.
Praktikos metu visą laiką bibliotekoje būti nereikės, dažnai gausite užduotis, kurias bus galima atlikti per nuotolį. Praktikos pobūdį nuspręsite pirmosiomis praktikos dienomis kartu su komada ir mentore.
Praktikos metu Jus prižiūrės ir užduotis skirstys bibliotekos darbuotoja/mentorė, kurias mes apmokėme projekto pradžioje.

 NAUDA SAVANORIUI:

 • Suteiksime nemokamus mokymus ir pažymėjimą, patvirtinantį dalyvavimą juose;
 • Savanorystės pažymėjimas, kuris užskaitomas, kaip darbinė praktika su aiškiai nurodytomis įgytomis kompetencijomis;
 • Savanorystės metu atliksite praktiškas ir darbe praversiančias užduotis: organizuosite kraštotyros stovyklas, parodas ir renginius bibliotekose, atliksite gyventojų apklausas, ieškosite rėmėjų renginiams, dirbsite su aklaisiais, geriau pažinsite jų pasaulį, kursite ir su 3D technologija spausdinsite žymius Lietuvos pastatus, išmoksite ir mokysite kitus dirbti su 3D modeliavimo programomis, turėsite galimybę įgarsinti knygas ar kitus kūrinius ir daug kitų veiklų/užduočių. Įgyta patirtis atsispindės sertifikate, kuris ateityje padės Jums lengviau rasti norimą darbą;
 • Įgysite praktikos ir papildomų kompetencijų šiose srityse:                 

a.   parodų ir renginių organizavimas;

b.      3D modeliavimas;

c.       3D spausdinimas;

d.      Socialinių iš švietimo paslaugų;

e.      Kultūrinės veiklos

 

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.

VŠĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ kartu su partneriais vykdo ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose/Bibliotekos jaunimui“. 

Projektu siekiama spręsti tokias problemas:
 • mažas savanorystės populiarumas Lietuvoje;
 • auganti bedarbystė jaunimo tarpe;
 • neformaliojo švietimo formų bei įvairovės stoka;
 • jaunimo neformaliojo švietimo veiklai menkai išnaudojamos bibliotekos.

„Bibliotekos jaunimui“ – tai inovatyvus ir naudingas projektas Lietuvos jaunimui. Jo metu pirmą kartą bus vykdoma organizuota savanoriška veikla bibliotekose visoje Lietuvoje. Projekto metu savanoris įgis naudingos patirties, žinių, bus naudojami patrauklūs metodai neformaliam ugdymui ir profesinei orientacijai vykdyti.

Projekte norinčiam dalyvauti savanoriui keliami reikalavimai:

 • Amžius – 18 – 29 metų. Dalyvavimo projekte metu negali sukakti 30 metų;
 • Įgijęs (-usi) pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą;
 • Šiuo metu nedirbantys ir nesimokantys formaliose (suteikiančiose kvalifikaciją) studijose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšų.

 

 

Kraštotyra

Savanoriškos veiklos praktikos atlikimas kraštotyros srityje (stovykla).

Parodos ir renginiai

Savanoriškos veiklos praktikos atlikimas renginių ir parodų organizavimo srityje srityje.

Garsiniai skaitymai

Savanoriškos veiklos praktikos atlikimas garsinių skaitymų srityje.

Vaikų užimtumas

Savanoriškos veiklos praktikos atlikimas vaikų užimtumo srityje.

Pagalba akliesiems

Savanoriškos veiklos praktikos atlikimas pagalbos skaitytojams-akliesiems srityje.