Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai tobulino užsienio kalbų žinias  

2017 m. birželio mėn. 

VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ įgyvendindamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014–2020 m. programos dalies ,,IŠORĖS SIENŲ IR VIZŲ FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ“, Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymo I etapo užsienio kalbų (anglų ir rusų) mokymo paslaugų sutartį nuo 2016 m. gruodžio mėnesio  suorganizavo bendrinės ir profesinės kalbos mokymo kursus dviems rusų kalbos B1 lygio pasienio pareigūnų grupėms ir dviems anglų kalbos A2 lygio grupėms.. Iš viso mokymus sėkmingai baigė ir pažymėjimus gavo 40 pareigūnų. Sutartis bus sėkmingai įgyvendinta iki 2017 m. pabaigos. Projekto vertė - 33920,00 Eur.


Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai tobulino anglų kalbų žinias  

2017 m. birželio mėn. 

VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ įgyvendindamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos sutartį dėl  Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT/2016/VSF/2.3.1.1 „Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas“ Užsienio kalbos (anglų) mokymų paslaugos“ nuo 2016 m. lapkričio mėnesio  suorganizavo keturioms pasienio pareigūnų grupėms A2, B1 ir B2 lygio bendrinės ir profesinės anglų kalbos mokymo kursus. Iš viso mokymus sėkmingai baigė ir pažymėjimus gavo 40 pareigūnų. Penki pareigūnai gilino anglų kalbos žinias ir įgūdžius kursuose Didžiojoje Britanijoje.  Sutarties įsipareigojimai bus pilnai įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos. Projekto vertė - 44720,00 Eur.

 


Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas priimant į valstybės tarnautojo pareigas  

    Informuojame, kad VšĮ "Užsienio kalbų mokymo centras" vykdo pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą. Žemiau pateikiame siūlomą anglų kalbos testą A1–C2 lygiams pagal BEKM (Bendrieji Europos kalbų metmenys).

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo pavadinimas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenis

Egzamino / testo data ir laikas

Egzamino / testo vieta

(miestas, adresas)

Trukmė

Kaina

Kontaktai

registracijai

(kontaktinis asmuo, telefonas, el. paštas)

 

 

 

 

 

 

 

Cambridge English Placement Test

Nuo A1 iki C2

Vilniuje: derinama individualiai. Būtina registracija.

Kalvarijų g. 2, Vilnius 

60 min testas + pokalbis žodžiu

24,00 EUR (testas raštu + žodžiu)

Vilniuje: Edita Zadarackaitė, tel. 8-5 2758857, el. p. ukmc@ukmc.lt.


Mokymas per Skype programą  

   Kviečiame tobulinti anglų kalbos žinias su anglakalbėmis dėstytojomis! Mokymą organizuojame per Skype programą, todėl mokytis gali visi, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Be to, galime lanksčiai suderinti mokymosi laiką ir intensyvumą. Dėstytojos moko bendrinės ir specializuotos kalbos bei padeda pasiruošti IELTS egzaminui (galima imti atskirų egzamino dalių konsultacijas). Aukšta dėstytojų kvalifikacija ir mokymo per Skype programą patirtis užtikrina kokybišką mokymą ir rezultatus. Mokymo kaina nuo 15 Eur / 1 ak.val. Informacija ir registracija el.paštu akvile@ukmc.lt, tel. 8-674 84112.


Kviečiame moksleivius praleisti semestrą arba visus mokslo metus, mokantis užsienyje!  

   Semestras arba mokslo metai, praleisti užsienio vidurinėje mokykloje - tai unikali galimybė įgyti savarankiškumo, išmokti vietinę kalbą, susirasti naujų draugų, praplėsti horizontus! VšĮ "Užsienio kalbų mokymo centras", bendradarbiaudamas su užsienio partneriais, pradeda registraciją norintiems mokytis 2016 m. Galima rinktis iš angliškai arba ispaniškai kalbančių šalių. Susidomėjusius prašome kreiptis el.paštu ukmc@ukmc.lt. 

 

Šalis

Amžius

Kaina

Australija (Melburnas)

14.5-17.5

Nuo 7995 AUD

Argentina

14-18

Nuo 5490 USD

Brazilija (San Paulas)

15-18

Nuo 6490 USD  

Čilė

14-18

Nuo 3850 EUR

Kosta Rika

14-18

Nuo 4150 USD

Ekvadoras

15-18.5

Nuo 5400 USD

Naujoji Zelandija

14-18

Nuo 15500 NZD

Pietų Afrika (Keiptaunas)

15-18

Nuo 55500 ZAR

Tailandas

15-18.5

Nuo 5250 USD

 


Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai tobulino kalbų žinias  

 

 2014 m. lapkričio mėn. – 2015 m. gegužės mėn. viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“ organizavo užsienio kalbos mokymus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) pareigūnams. Mokymai vyko Lietuvoje ir užsienyje.

 Specializuotos anglų kalbos A1, A2, B1 ir B2 lygiu tarnybos padaliniuose Medininkuose, Juodkrantėje ir Kybartuose mokėsi penkiasdešimt tarnybos pareigūnų. 160 ak.val. trukmės mokymų programa apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas.

Dešimt tarnybos pareigūnų gilino specializuotos rusų kalbos žinias A2 lygiu mokymų Juodkrantėje metu. Pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas.

Šeši tarnybos pareigūnai 2015 m. balandžio - gegužės mėnesį gilino anglų kalbos žinias Didžiojoje Britanijoje, kalbų mokykloje Inlingua Cheltenham. 160 ak.val. trukmės B1 lygio kursuose buvo mokoma bendrinės anglų kalbos.

 Mokymai finansuojami naudojant Europos Sąjungos (ES) Išorės sienų fondo dalies Specialioji tranzito schema 2013 m. metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF 13/3.5.3.1.-1.5 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai“ lėšas. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 50463,39 Eur.

 Išorės sienų fondo tikslas – padėti veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą, veiksmingai valdyti žmonių srautus prie išorės sienų, užtikrinti, kad pasieniečiai vienodai taikytų sienų kirtimą reglamentuojančias Bendrijos teisės nuostatas, gerinti valstybių narių konsulinių įstaigų trečiosiose šalyse veiklą, skirtą trečiųjų šalių piliečių srautams valdyti.

„Užsienio kalbų mokymo centras“ įkurtas 1997 m. 2006 m. įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri atitinka LST EN ISO 90001:2001 reikalavimus kalbų mokymo veikloje (sertifikato nr. 9000-114, išdavė VŠĮ „LST Sert“). Įdiegę kokybės vadybos sistemą, galime kokybiškai vykdyti tiek mažos, tiek didelės apimties mokymo projektus visoje Lietuvoje.


Prasideda Valstybės sienos apsaugos tarnybos tarnautojų mokymai  

 

 2014 m. lapkričio mėnesį 

VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ pradeda mokymus pagal paslaugų sutartį su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba). Remiantis sutartimi, bus vykdomi tarnybos personalo užsienio kalbų mokymai pagal Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. ISF 13/3.5.3.1.-1.5 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai“. Pareigūnai mokysis specializuotos anglų ir rusų kalbos Medininkuose ir Juodkrantėje. Šeši mokymų dalyviai gilins anglų kalbos žinias kursų Didžiojoje Britanijoje metu.


2014-06-25 Mokymai Trakų rajono ir Balstogės subregiono edukacinių programų rengėjams  

2014 m. birželio 22-25 dienomis Trakų rajono ir Balstogės subregiono  edukacinių programų rengėjams Trakuose pravesti mokymai tema ,,Edukacinių programų rengėjų kompetencijų ugdymas’’ pagal SPF projektą „Edukacinės programos peržengia sienas ir suartina bendruomenes“ Nr. SPF/2.1/PL-LT/32.


Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai tobulino užsienio kalbų žinias  

2014-06-06

2014 m. vasario – gegužės mėn. viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“ organizavo užsienio kalbos mokymus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) pareigūnams. Mokymai vyko Lietuvoje ir užsienyje.

Specializuotos anglų kalbos A1, A2 ir B1 lygiu tarnybos padalinyje Medininkuose mokėsi keturiasdešimt tarnybos pareigūnų. 160 ak.val. trukmės mokymų programa apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas.

Dešimt tarnybos pareigūnų gilino specializuotos rusų kalbos žinias A2 lygiu mokymų Juodkrantėje metu. Pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas.

Keturi tarnybos pareigūnai gegužės mėnesį gilino anglų kalbos žinias Didžiojoje Britanijoje, kalbų mokykloje Inlingua Cheltenham. 120 ak.val. trukmės B1 lygio kursus sudarė bendrinės anglų kalbos mokymas.

Mokymai finansuojami naudojant Europos Sąjungos (ES) Išorės sienų fondo dalies Specialioji tranzito schema 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF 12/3.5.3.1.-1.11 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai“ lėšas. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 105360 litų.

Išorės sienų fondo tikslas – padėti veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą, veiksmingai valdyti žmonių srautus prie išorės sienų, užtikrinti, kad pasieniečiai vienodai taikytų sienų kirtimą reglamentuojančias Bendrijos teisės nuostatas, gerinti valstybių narių konsulinių įstaigų trečiosiose šalyse veiklą, skirtą trečiųjų šalių piliečių srautams valdyti.

 

2013 m. lapkričio mėn.

      VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ pasirašė paslaugų sutartį su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba). Remiantis sutartimi, bus vykdomi tarnybos personalo užsienio kalbų mokymai pagal Išorės sienų fondo 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. ISF 12/3.5.3.1.-1.11 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai“. Keturiasdešimt tarnybos valstybės tarnautojų mokysis specializuotos anglų kalbos Lietuvoje, tarnybos padalinyje Medininkuose. Dešimt tarnybos pareigūnų gilins specializuotos rusų kalbos žinias mokymų Juodkrantėje metu. Keturi pareigūnai gilins anglų kalbos žinias kursų Didžiojoje Britanijoje metu.


Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai tobulino užsienio kalbų žinias  

2013-06-26

2013 m. balandžio – birželio mėn. viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“ organizavo užsienio kalbos mokymus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) pareigūnams. Mokymai vyko Lietuvoje ir užsienyje.

Specializuotos anglų kalbos A1, A2 ir B1 lygiu tarnybos padaliniuose Medininkuose ir Druskininkuose mokėsi keturiasdešimt tarnybos pareigūnų. 160 ak.val. trukmės mokymų programa apėmė bendrinę šnekamąją kalbą ir specifinę leksiką, terminus bei rašybą (gramatiką), susijusią su valstybės sienos apsauga pagal iš anksto numatytas temas.

Dvidešimt tarnybos pareigūnų gilino specializuotos rusų kalbos žinias A2 lygiu mokymų Juodkrantėje ir Medininkuose metu. Pareigūnai tobulino kalbos vartojimo įgūdžius, mokėsi laisvai vartoti leksiką ir posakius, reikalingus atliekant tiesiogines pareigas.

Keturi tarnybos pareigūnai birželio mėnesį gilino anglų kalbos žinias Didžiojoje Britanijoje, kalbų mokykloje Inlingua Cheltenham. 120 ak.val. trukmės B1 lygio kursus sudarė bendrinės kalbos ir individualus specializuotos anglų kalbos mokymas.

 Mokymai finansuojami naudojant Europos Sąjungos (ES) Išorės sienų fondo 2011 m. metinės programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. ISF 11/3.5.3.1.-1.8 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai“ lėšas. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 132000 litų.

 Išorės sienų fondo tikslas – padėti veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą, veiksmingai valdyti žmonių srautus prie išorės sienų, užtikrinti, kad pasieniečiai vienodai taikytų sienų kirtimą reglamentuojančias Bendrijos teisės nuostatas, gerinti valstybių narių konsulinių įstaigų trečiosiose šalyse veiklą, skirtą trečiųjų šalių piliečių srautams valdyti.