Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotės užsienyje

2019 m. organizavome pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes užsienyje. Anglų kalbos mokytojai iš visos Lietuvos tobulino integruoto mokymo žinias ir įgūdžius Airijoje. Stažuotės metu mokytojai ne tik įgijo metodinių žinių, bet ir atnaujino savo anglų kalbos žinias, bendraudami įvairiose formaliose ir neformaliose aplinkose. Stažuotės metu mokytojai sustiprino tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, o įgyta patirtimi dalijasi su stažuotės dalyviais ir savo mokyklose, taikydami integruoto mokymo metodiką pamokose.