Lietuvos andragogų kvalifikacijos tobulinimas

2019 m. organizavome kvalifikacijos tobulinimo stažuotes Lietuvos andragogams, dirbantiems mokymo paslaugas suaugusiems teikiančiose mokyklose, švietimo centruose. Andragogai susipažino su naujais mokymo ir vertinimo metodais, suaugusiųjų motyvavimo metodikomis. Jie domėjosi kitomis formomis (pavyzdžiui, savišvietos būdu) įgyjamų žinių ir kompetencijų vertinimo patirtimi, o taip pat aptarė galimybes taikyti užsienio šalių patirtis savo švietimo įstaigose.