Kalbos mokymasis KALBIS sistemoje

2019 – 2020 mokslo metais organizuojame suaugusiųjų anglų kalbos mokymus, taikydami įvairias medijų formas. Tai – klubo forma vykstantys užsiėmimai įvairiuose Lietuvos miestuose, skirti komunikaciniams anglų kalbos gebėjimams įtvirtinti. Gramatikos, žodyno žinias dalyviai tobulina savarankiškai, mokydamiesi pagal savo žinių lygį nuotolinio mokymosi platformoje www.KALBIS.lt