Mokymai „Mentalinė gerovė – laimingas senėjimas“

Širvintų parapijos globos namuose spalio – lapkričio mėnesiais vyksta mokymai „ Mentalinė gerovė – laimingas senėjimas“. Mokymuose dalyvauja tiek specialistai, tiek rajono bibliotekų bei švietimo įstaigų darbuotojai, kurie nuolat dirba su vyresnio amžiaus asmenimis organizuodami jiems prasmingas laisvalaikio veiklas. Mokymų programa yra praktinio pobūdžio. Dalyviai susipažįsta su populiariais atminties lavinimo metodais, pratimais, o antroje užsiėmimo dalyje praktiškai mokosi juos taikyti dirbdami su globos namų gyventojais. Agnė Grybauskienė, Širvintų parapijos globos namų užimtumo specialistė, sako, kad užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę, o tarpuose tarp užsiėmimų, ji ir jos kolegos dirba ir su kitais globos namų gyventojais, kurie tiesiogiai nedalyvauja mokymuose, taikydami įsisavintas atminties lavinimo praktikas ir užduotis. Kaip sako specialistė, globos namų senoliams užduotis įveikti sekasi įvairiai, tačiau ši veikla jiems patinka. O specialistai nekantriai laukia kiekvieno užsiėmimo.
Mokymų dalyviai, atstovaujantys įvairias rajono organizacijas, užtikrins atminties lavinimo pratybų sklaidą ne tik rajono globos namuose, bet ir Širvintų viešosios bibliotekos bei jos kaimiškuose filialuose, Širvintų trečiojo amžiaus universitete. Įsisavinę metodiką kaip treniruoti atmintį, specialistai nuolat rengs pratybas vyresnio amžiaus asmenims savo bendruomenėse ir sieks sulėtinti senėjimo proceso neigiamą poveikį trumpalaikei atminčiai. Tuo pačiu senoliai mokysis pozityviai bendrauti ir prasmingai leisti laiką su savo bendraamžiais, tai galbūt padės senoliams pasijusti laimingesniais.
Dalyviai sėkmingai baigę mokymus gaus kursų baigimo pažymėjimus. Mokymus organizuoja VŠĮ „ Užsienio kalbų mokymo centras“, o finansavimą skyrė biudžetinė įstaiga Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras iš Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis, fondo.