Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai tobulino užsienio kalbų žinias

2017 m. birželio mėn.

VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ įgyvendindamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos sutartį dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT/2016/VSF/2.3.1.1 „Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas“ Užsienio kalbos (anglų) mokymų paslaugos“ nuo 2016 m. lapkričio mėnesio suorganizavo keturioms pasienio pareigūnų grupėms A2, B1 ir B2 lygio bendrinės ir profesinės anglų kalbos mokymo kursus. Iš viso mokymus sėkmingai baigė ir pažymėjimus gavo 40 pareigūnų. Penki pareigūnai gilino anglų kalbos žinias ir įgūdžius kursuose Didžiojoje Britanijoje. Sutarties įsipareigojimai bus pilnai įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos. Projekto vertė – 44720,00 Eur.

VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ įgyvendindamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014–2020 m. programos dalies ,,IŠORĖS SIENŲ IR VIZŲ FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ“, Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymo I etapo užsienio kalbų (anglų ir rusų) mokymo paslaugų sutartį nuo 2016 m. gruodžio mėnesio suorganizavo bendrinės ir profesinės kalbos mokymo kursus dviems rusų kalbos B1 lygio pasienio pareigūnų grupėms ir dviems anglų kalbos A2 lygio grupėms.. Iš viso mokymus sėkmingai baigė ir pažymėjimus gavo 40 pareigūnų. Sutartis bus sėkmingai įgyvendinta iki 2017 m. pabaigos. Projekto vertė – 33920,00 Eur.

 

2017 m. gruodžio mėn.

VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ sėkmingai baigė įgyvendinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014–2020 m. programos dalies ,,IŠORĖS SIENŲ IR VIZŲ FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ“, Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymo I etapo užsienio kalbų (anglų ir rusų) mokymo paslaugų sutartį. Nuo 2016 m. lapkričio mėnesio suorganizavo bendrinės ir profesinės kalbos mokymo kursus dviems rusų kalbos B1 lygio pasienio pareigūnų grupėms ir keturioms anglų kalbos A2 ir B1 lygio grupėms. Iš viso mokymus sėkmingai baigė ir pažymėjimus gavo 60 pareigūnų. Keturi pasienio pareigūnai, kurių kalbos lygis yra aukštesnis nei B1, gilino anglų kalbos žinias Didžiojoje Britanijoje, tarptautinėje kalbų mokykloje. Bendra suteiktų paslaugų vertė – 33 920 eur.

Vidaus saugumo fondas 2014–2020 m. ES valstybėms narėms padeda įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.VSF-Sienų priemonė padeda Lietuvai siekti šių tikslų: remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas

prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, laikytis vienodo požiūrio į trečiųjų šalių piliečius ir spręsti neteisėtos imigracijos klausimą; o taip pat remti integruotą sienų valdymą ir skatinti tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą.